.Urząd Gminy
ul. Rynek 1, 67-106 Otyń
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Pobierz dokumenty:
Pobierz wzory dokumentów

Sprawy osobowe:
Wniosek o wydanie dowodu osobistego
Wniosek o udostępnienie danych osobowych
Wniosek o wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego ponad 3 miesiące w trybie administracyjnym

Rejestr wyborców
Wniosek o dopisanie do rejestru wyborców w części A /obywatele RP/
Wniosek o dopisanie do rejestru wyborców w części B /obywatele UE/
Pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do dopisania do rejestru wyborców obywateli państw członkowskich UE niebędących obywatelami polskimi.

Sprawy mieszkaniowe
Wniosek /załączniki/ o przyznanie dodatku mieszkaniowego

Sprawy ochrony środowiska
Wniosek o wycinkę drzew
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Sprawy działalności gospodarczej
Wniosek CEIDG-1
Polska Klasyfikacja Działalności - PKD 2004

Sprawy zezwoleń na sprzedaż alkoholu
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Sprawy podatkowe
Deklaracja na podatek od środków transportu - druk DT-1
Deklaracja na podatek od środków transportu - załącznik do deklaracji DT-1
Deklaracja na podatek rolny - druk DR-1
Deklaracja na podatek od nieruchomości - druk DN-1  
Deklaracja na podatek leśny - druk DL-1  
Informacja w sprawie podatku rolnego - druk IR-1  
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości - druk IN-1  
Informacja w sprawie podatku leśnego - druk IL-1  

Sprawy budownictwa
Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy
Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w planie zagospodarowania
Wniosek o nadanie numeru porządkowego na budynek
Wniosek o wydanie protokołu odbioru wykonanego przyłącza wodociągowego
Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodnej przyłącza wodociągowego

 
informacje udostępnił:Mariusz Nowak
informacje wytworzył:Administrator
data udostępnienia: 2006-07-24 19:33:52
ostatnia modyfikacja: Mariusz Nowak 2013-01-08 08:21:31 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 Załącznik do deklaracji DT-1
 Deklaracja na podatek od środków transportowych
 Wniosek o wydanie protokołu odbioru wykonanego przyłącza wodociągowego
 Wniosek CEIDG-1 wraz z załącznikami
 Wniosek o wydanie protokołu odbioru przyłącza wodociągowego
 Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłącza wodociągowego
 Wniosek o wydanie warunków zabudowy
 Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy
 Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w planie zagospodarowania
 Wniosek o nadanie numeru porządkowego na budynek
 Informacja w sprawie podatku leśnego - druk IL-1
 Informacja w sprawie podatku rolnego - druk IR-1
 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości - druk IN-1
 Deklaracja na podatek rolny - druk DR-1
 Deklaracja na podatek od nieruchomości - druk DN-1
 Deklaracja na podatek leśny - druk DL-1
 Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
 Wniosek /załączniki/ o przyznanie dodatku mieszkaniowego
 Wniosek o udostępnienie danych osobowych
 Wniosek o wydanie dowodu osobistego
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 58197