.Urząd Gminy
ul. Rynek 1, 67-106 Otyń
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Przetargi aktualne:
Usługa edukacyjna w zakresie indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych w ramach projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych w Gminie Otyń”

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), Wójt Gminy Otyń informuje, że w postępowaniu przetargowym, do upływu terminu składania wpłynęło: na część I – 3 oferty, część II – 3 oferty, część III – 1 oferta, część IV – 3 oferty, część V – 2 oferty, część VI – 3 oferty, część VII – 3 oferty, część VIII – 2 oferty, część IX – 2 oferty, część X – 4 oferty, część XI – 2 oferty, część XII – 3 oferty.

 

 

Na realizację części I zamówienia wybrano ofertę Wykonawcy: Szkoła Językowa Centrum Edukacji i Szkoleń „EFECT” Katarzyna Hurec, ul. Juranda 20/1, 71-171 Szczecin za cenę 6.160,00 zł brutto

Uzasadnienie wyboru: oferta zgodna ze SIWZ, najkorzystniejsza cenowo.
Podstawą prawną dokonywanego wyboru jest art. 91 ust. 1  Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.


W postępowaniu przetargowym na części I wpłynęły 3 oferty:

Oferta nr 1

Wielkopolska Szkoła Skutecznej Nauki, Os. Młodych 5/17, 63-000 Środa Wlkp.; Wykonawca został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 Ustawy Pzp ze względu na niespełnienie warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca nie przedstawił wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, rodzaju prac, jakie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz nie załączył oświadczenia o posiadaniu wymaganych uprawnień przez osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. W myśl art. 89 ust. 1 pkt. 5, oferta złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zostaje odrzucona.

Oferta nr 7

Alina Grzegorczyk, ul. Szymanowskiego 14, 67-100 Nowa Sól; Oferta zgodna ze SIWZ, w wyniku oceny - kryterium najniższa cena otrzymała ilość punktów: 93,61

Oferta nr 8

Szkoła Językowa Centrum Edukacji i Szkoleń „EFECT” Katarzyna Hurec, ul. Juranda 20/1, 71-171 Szczecin; Oferta zgodna ze SIWZ, w wyniku oceny - kryterium najniższa cena otrzymała ilość punktów: 100

 

Na realizację części II zamówienia wybrano ofertę Wykonawcy: Szkoła Językowa Centrum Edukacji i Szkoleń „EFECT” Katarzyna Hurec, ul. Juranda 20/1, 71-171 Szczecin za cenę 6.160,00 zł brutto

Uzasadnienie wyboru: oferta zgodna ze SIWZ, najkorzystniejsza cenowo.
Podstawą prawną dokonywanego wyboru jest art. 91 ust. 1  Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.


W postępowaniu przetargowym na części II wpłynęły 3 oferty:

Oferta nr 1

Wielkopolska Szkoła Skutecznej Nauki, Os. Młodych 5/17, 63-000 Środa Wlkp.; Wykonawca został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 Ustawy Pzp ze względu na niespełnienie warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca nie przedstawił wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, rodzaju prac, jakie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz nie załączył oświadczenia o posiadaniu wymaganych uprawnień przez osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. W myśl art. 89 ust. 1 pkt. 5, oferta złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zostaje odrzucona.

Oferta nr 6

Joanna Mucha, ul. Moniuszki 24, 67-106 Otyń; Oferta zgodna ze SIWZ, w wyniku oceny - kryterium najniższa cena otrzymała ilość punktów: 93,61

Oferta nr 8

Szkoła Językowa Centrum Edukacji i Szkoleń „EFECT” Katarzyna Hurec, ul. Juranda 20/1, 71-171 Szczecin; Oferta zgodna ze SIWZ, w wyniku oceny - kryterium najniższa cena otrzymała ilość punktów: 100

 

Część III została unieważniona na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1.

 

 Wykonawca został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 Ustawy Pzp ze względu na niespełnienie warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca nie przedstawił wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, rodzaju prac, jakie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz nie załączył oświadczenia o posiadaniu wymaganych uprawnień przez osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. W myśl art. 89 ust. 1 pkt. 5, oferta złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zostaje odrzucona.

 

Na realizację częci IV zamówienia wybrano ofertę Wykonawcy: Szkoła Językowa Centrum Edukacji i Szkoleń „EFECT” Katarzyna Hurec, ul. Juranda 20/1, 71-171 Szczecin za cenę 5.280,00 zł brutto

Uzasadnienie wyboru: oferta zgodna ze SIWZ, najkorzystniejsza cenowo.
Podstawą prawną dokonywanego wyboru jest art. 91 ust. 1  Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.


W postępowaniu przetargowym na część IV wpłynęły 3 oferty:

Oferta nr 1

Wielkopolska Szkoła Skutecznej Nauki, Os. Młodych 5/17, 63-000 Środa Wlkp.; Wykonawca został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 Ustawy Pzp ze względu na niespełnienie warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca nie przedstawił wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, rodzaju prac, jakie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz nie załączył oświadczenia o posiadaniu wymaganych uprawnień przez osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. W myśl art. 89 ust. 1 pkt. 5, oferta złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zostaje odrzucona.

Oferta nr 8

Szkoła Językowa Centrum Edukacji i Szkoleń „EFECT” Katarzyna Hurec, ul. Juranda 20/1, 71-171 Szczecin; Oferta zgodna ze SIWZ, w wyniku oceny - kryterium najniższa cena otrzymała ilość punktów: 100

Oferta nr 12

Aneta Smolicz, ul. Z. Marcinkowskiego 3, 67-106 Otyń; Oferta zgodna ze SIWZ, w wyniku oceny - kryterium najniższa cena otrzymała ilość punktów: 91,66

 

Na realizację części V zamówienia wybrano ofertę Wykonawcy Ewa Szczepańska,
Os. Konstytucji 3 Maja 24/4 67-100 Nowa Sól
: za cenę 5.760,00 zł brutto

Uzasadnienie wyboru: oferta zgodna ze SIWZ, najkorzystniejsza cenowo.
Podstawą prawną dokonywanego wyboru jest art. 91 ust. 1  Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.


W postępowaniu przetargowym na część V wpłynęły 2 oferty:

Oferta nr 1

Wielkopolska Szkoła Skutecznej Nauki, Os. Młodych 5/17, 63-000 Środa Wlkp.; Wykonawca został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 Ustawy Pzp ze względu na niespełnienie warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca nie przedstawił wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, rodzaju prac, jakie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz nie załączył oświadczenia o posiadaniu wymaganych uprawnień przez osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. W myśl art. 89 ust. 1 pkt. 5, oferta złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zostaje odrzucona.

Oferta nr 13

Ewa Szczepańska, Os. Konstytucji 3 Maja 24/4 67-100 Nowa Sól; Oferta zgodna ze SIWZ,
w wyniku oceny - kryterium najniższa cena otrzymała ilość punktów: 100

 

Na realizację części VI zamówienia wybrano ofertę Wykonawcy: Violetta Łuczkowiec,
ul. Z. Marcinkowskiego 1, 67-106 Otyń
za cenę 7.200,00 zł brutto

Uzasadnienie wyboru: oferta zgodna ze SIWZ, najkorzystniejsza cenowo.
Podstawą prawną dokonywanego wyboru jest art. 91 ust. 1  Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.


W postępowaniu przetargowym na część VI wpłynęły 3 oferty:

Oferta nr 1

Wielkopolska Szkoła Skutecznej Nauki, Os. Młodych 5/17, 63-000 Środa Wlkp.; Wykonawca został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 Ustawy Pzp ze względu na niespełnienie warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca nie przedstawił wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, rodzaju prac, jakie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz nie załączył oświadczenia o posiadaniu wymaganych uprawnień przez osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. W myśl art. 89 ust. 1 pkt. 5, oferta złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zostaje odrzucona.

Oferta nr 4

Violetta Łuczkowiec, ul. Z. Marcinkowskiego 1, 67-106 Otyń; Oferta zgodna ze SIWZ, w wyniku oceny - kryterium najniższa cena otrzymała ilość punktów: 100

Oferta nr 5

Jolanta Witek – Morawska, Ługi 45a, 67-106 Otyń; Oferta zgodna ze SIWZ, w wyniku oceny - kryterium najniższa cena otrzymała ilość punktów: 88,88

 

Na realizację części VII zamówienia wybrano ofertę Wykonawcy: Szkoła Językowa Centrum Edukacji i Szkoleń „EFECT” Katarzyna Hurec, ul. Juranda 20/1, 71-171 Szczecin, za cenę 6.160,00 zł brutto

Uzasadnienie wyboru: oferta zgodna ze SIWZ, najkorzystniejsza cenowo.
Podstawą prawną dokonywanego wyboru jest art. 91 ust. 1  Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.


W postępowaniu przetargowym na część VII wpłynęły 3 oferty:

Oferta nr 1

Wielkopolska Szkoła Skutecznej Nauki, Os. Młodych 5/17, 63-000 Środa Wlkp.; Wykonawca został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 Ustawy Pzp ze względu na niespełnienie warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca nie przedstawił wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, rodzaju prac, jakie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz nie załączył oświadczenia o posiadaniu wymaganych uprawnień przez osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. W myśl art. 89 ust. 1 pkt. 5, oferta złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zostaje odrzucona.

Oferta nr 3

Monika Modlińska, ul. Łabędzia 3, 65-501 Zielona Góra; Oferta zgodna ze SIWZ, w wyniku oceny - kryterium najniższa cena otrzymała ilość punktów: 97,77

Oferta nr 8

Szkoła Językowa Centrum Edukacji i Szkoleń „EFECT” Katarzyna Hurec, ul. Juranda 20/1, 71-171 Szczecin; Oferta zgodna ze SIWZ, w wyniku oceny - kryterium najniższa cena otrzymała ilość punktów: 100

 

Na realizację części VIII zamówienia wybrano ofertę Wykonawcy: Szkoła Językowa Centrum Edukacji i Szkoleń „EFECT” Katarzyna Hurec, ul. Juranda 20/1, 71-171 Szczecin, za cenę 6.160,00 zł brutto

Uzasadnienie wyboru: oferta zgodna ze SIWZ, najkorzystniejsza cenowo.
Podstawą prawną dokonywanego wyboru jest art. 91 ust. 1  Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.


W postępowaniu przetargowym na część VIII wpłynęły 2 oferty:

Oferta nr 1

Wielkopolska Szkoła Skutecznej Nauki, Os. Młodych 5/17, 63-000 Środa Wlkp.; Wykonawca został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 Ustawy Pzp ze względu na niespełnienie warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca nie przedstawił wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, rodzaju prac, jakie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz nie załączył oświadczenia o posiadaniu wymaganych uprawnień przez osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. W myśl art. 89 ust. 1 pkt. 5, oferta złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zostaje odrzucona.

Oferta nr 8

Szkoła Językowa Centrum Edukacji i Szkoleń „EFECT” Katarzyna Hurec, ul. Juranda 20/1,
71-171 Szczecin;
Oferta zgodna ze SIWZ, w wyniku oceny - kryterium najniższa cena otrzymała ilość punktów: 100

 

Na realizację części IX zamówienia wybrano ofertę Wykonawcy: Renata Szymańska,
ul. Żeromskiego 1/18, 67-106 Otyń,
za cenę 6.000,00 zł brutto

Uzasadnienie wyboru: oferta zgodna ze SIWZ, najkorzystniejsza cenowo.
Podstawą prawną dokonywanego wyboru jest art. 91 ust. 1  Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.


W postępowaniu przetargowym na część IX wpłynęły 2 oferty:

Oferta nr 1

Wielkopolska Szkoła Skutecznej Nauki, Os. Młodych 5/17, 63-000 Środa Wlkp.; Wykonawca został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 Ustawy Pzp ze względu na niespełnienie warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca nie przedstawił wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, rodzaju prac, jakie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz nie załączył oświadczenia o posiadaniu wymaganych uprawnień przez osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. W myśl art. 89 ust. 1 pkt. 5, oferta złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zostaje odrzucona.

Oferta nr 11

Renata Szymańska, ul. Żeromskiego 1/18, 67-106 Otyń; Oferta zgodna ze SIWZ, w wyniku oceny - kryterium najniższa cena otrzymała ilość punktów: 100

 

Na realizację części X zamówienia wybrano ofertę Wykonawcy: Szkoła Językowa Centrum Edukacji i Szkoleń „EFECT” Katarzyna Hurec, ul. Juranda 20/1, 71-171 Szczecin, za cenę 6.160,00 zł brutto

Uzasadnienie wyboru: oferta zgodna ze SIWZ, najkorzystniejsza cenowo.
Podstawą prawną dokonywanego wyboru jest art. 91 ust. 1  Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.


W postępowaniu przetargowym na część X wpłynęły 4 oferty:

Oferta nr 1

Wielkopolska Szkoła Skutecznej Nauki, Os. Młodych 5/17, 63-000 Środa Wlkp.; Wykonawca został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 Ustawy Pzp ze względu na niespełnienie warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca nie przedstawił wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, rodzaju prac, jakie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz nie załączył oświadczenia o posiadaniu wymaganych uprawnień przez osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. W myśl art. 89 ust. 1 pkt. 5, oferta złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zostaje odrzucona.

Oferta nr 2

Zuzanna Gabrysiak Zakęcie 2, 67-106 Otyń; Oferta zgodna ze SIWZ, w wyniku oceny - kryterium najniższa cena otrzymała ilość punktów: 89,79

Oferta nr 8

Szkoła Językowa Centrum Edukacji i Szkoleń „EFECT” Katarzyna Hurec, ul. Juranda 20/1, 71-171 Szczecin; Oferta zgodna ze SIWZ, w wyniku oceny - kryterium najniższa cena otrzymała ilość punktów: 100

Oferta nr 9

Marta Gazda –Słońska, ul. Sienkiewicza 2b, Niedoradz, 67-106 Otyń; Oferta zgodna ze SIWZ, w wyniku oceny - kryterium najniższa cena otrzymała ilość punktów: 95,65

 

Na realizację części XI zamówienia wybrano ofertę Wykonawcy: Iwona Stefaniak,
ul. Zacisze 10, 67-100 Nowa Sól,
za cenę 8.640,00 zł brutto

Uzasadnienie wyboru: oferta zgodna ze SIWZ, najkorzystniejsza cenowo.
Podstawą prawną dokonywanego wyboru jest art. 91 ust. 1  Prawo zamówień publicznych 
oraz Kodeks cywilny.


W postępowaniu przetargowym na część XI wpłynęły 2 oferty:

Oferta nr 1

Wielkopolska Szkoła Skutecznej Nauki, Os. Młodych 5/17, 63-000 Środa Wlkp.; Wykonawca został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 Ustawy Pzp ze względu na niespełnienie warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca nie przedstawił wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, rodzaju prac, jakie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz nie załączył oświadczenia o posiadaniu wymaganych uprawnień przez osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. W myśl art. 89 ust. 1 pkt. 5, oferta złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zostaje odrzucona.

Oferta nr 14

Iwona Stefaniak, ul. Zacisze 10, 67-100 Nowa Sól; Oferta zgodna ze SIWZ, w wyniku oceny - kryterium najniższa cena otrzymała ilość punktów: 100

 

Na realizację części XII zamówienia wybrano ofertę Wykonawcy: Szkoła Językowa Centrum Edukacji i Szkoleń „EFECT” Katarzyna Hurec, ul. Juranda 20/1, 71-171 Szczecin, za cenę 5.280,00 zł brutto

Uzasadnienie wyboru: oferta zgodna ze SIWZ, najkorzystniejsza cenowo.
Podstawą prawną dokonywanego wyboru jest art. 91 ust. 1  Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.


W postępowaniu przetargowym na część XII wpłynęły 3 oferty:

Oferta nr 1

Wielkopolska Szkoła Skutecznej Nauki, Os. Młodych 5/17, 63-000 Środa Wlkp.; Wykonawca został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 Ustawy Pzp ze względu na niespełnienie warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca nie przedstawił wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, rodzaju prac, jakie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz nie załączył oświadczenia o posiadaniu wymaganych uprawnień przez osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. W myśl art. 89 ust. 1 pkt. 5, oferta złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zostaje odrzucona.

Oferta nr 8

Szkoła Językowa Centrum Edukacji i Szkoleń „EFECT” Katarzyna Hurec, ul. Juranda 20/1,
71-171 Szczecin;
Oferta zgodna ze SIWZ, w wyniku oceny - kryterium najniższa cena otrzymała ilość punktów: 100

Oferta nr 10

Ewelina Chodera, ul. Węgierska 14/19, 65-941 Zielona Góra; Oferta zgodna ze SIWZ, w wyniku oceny - kryterium najniższa cena otrzymała ilość punktów: 95,56

 

 

2. Umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego może zostać zawarta po dniu 13 września 2012 r.

 

 

 

Środki ochrony prawnej:
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych – dział VI ,,Środki ochrony prawnej”.
Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść odwołanie.

 

Teresa Taczmarek

Wójt Gminy Otyń

 


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania inwestycyjnego
Usługa edukacyjna w zakresie indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych w ramach projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych w Gminie Otyń” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic
w jakości usług edukacyjnych

(usługi)

Ogłoszenie zamieszczono w BZP w dniu 9.08.2012 pod numerem - 293120 - 2012; Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Otyń , Rynek 1, 67-106 Otyń, woj. lubuskie, tel. 068 350 58 16, faks 068 350 58 16.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.otyn.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa edukacyjna w zakresie indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w ramach projektu Wyrównywanie szans edukacyjnych w Gminie Otyń współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie róż.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa edukacyjna w zakresie indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w ramach projektu Wyrównywanie szans edukacyjnych w Gminie Otyń współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. 2. Zakres, ilość i rodzaj zajęć w poszczególnych szkołach określają szczegółowe zadania stanowiące części zamówienia. Czas trwania jednej godziny zajęć przewiduje się jako 45 minut nieprzerwanej pracy. Przedmiot zamówienia obejmuje 12 następujących części: Zadanie 1 Zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych dysleksją - Zespół Szkół w Otyniu Wymiar zajęć: 50h w 2012 r. + 90h w 2013 r. = 140h, 2 grupy x 5 osób Tematyka zajęć: Zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych dysleksją - Zespół Szkół w Otyniu Wykonawca usługi powinien posiadać stopień awansu zawodowego, minimum nauczyciela kontraktowego, wykształcenie wyższe oraz kwalifikacje do prowadzenia tego typu zajęć w szkole podstawowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. z 2009r. Nr 50, poz. 400 z późn. zm.). Zadanie 2 Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - Zespół Szkół w Otyniu Wymiar zajęć: 50h w 2012 r. + 90h w 2013 r. = 140h, 2 grupy x 5 osób Tematyka zajęć: Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - Zespół Szkół w Otyniu Wykonawca usługi powinien posiadać stopień awansu zawodowego, minimum nauczyciela kontraktowego, wykształcenie wyższe oraz kwalifikacje do prowadzenia tego typu zajęć w szkole podstawowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. z 2009r. Nr 50, poz. 400 z późn. zm.). Zadanie 3 Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej - Zespół Szkół w Otyniu Wymiar zajęć: 20h w 2012 r. + 40h w 2013 r. = 60h, 1grupa x 6 os. Tematyka zajęć: Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej - Zespół Szkół w Otyniu Wykonawca usługi powinien posiadać stopień awansu zawodowego, minimum nauczyciela kontraktowego, wykształcenie wyższe oraz kwalifikacje do prowadzenia tego typu zajęć w szkole podstawowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. z 2009r. Nr 50, poz. 400 z późn. zm.). Zadanie 4 Zajęcia rozwijające zainteresowanie uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych - Zespół Szkół w Otyniu Wymiar zajęć: 40h w 2012 r. + 80h w 2013 r. = 120h, 2grupy x 5 osób. Tematyka zajęć: Zajęcia rozwijające zainteresowanie uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych - Zespół Szkół w Otyniu Wykonawca usługi powinien posiadać stopień awansu zawodowego, minimum nauczyciela kontraktowego, wykształcenie wyższe oraz kwalifikacje do prowadzenia tego typu zajęć w szkole podstawowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. z 2009r. Nr 50, poz. 400 z późn. zm.). Zadanie 5 Zajęcia rozwijające zainteresowanie uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie - Zespół Szkół w Otyniu Wymiar zajęć: 40h w 2012 r. + 80h w 2013 r. = 120h, 2grupy x 5 osób. Tematyka zajęć: Zajęcia rozwijające zainteresowanie uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie - Zespół Szkół w Otyniu Wykonawca usługi powinien posiadać stopień awansu zawodowego, minimum nauczyciela kontraktowego, wykształcenie wyższe oraz kwalifikacje do prowadzenia tego typu zajęć w szkole podstawowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. z 2009r. Nr 50, poz. 400 z późn. zm.). Zadanie 6 Zajęcia rozwijające zainteresowanie uczniów szczególnie uzdolnionych teatralnie - Zespół Szkół w Otyniu Wymiar zajęć: 60h w 2012 r. + 120h w 2013 r. = 180h, 3grupy x 8osób Tematyka zajęć: Zajęcia rozwijające zainteresowanie uczniów szczególnie uzdolnionych teatralnie - Zespół Szkół w Otyniu Wykonawca usługi powinien posiadać stopień awansu zawodowego, minimum nauczyciela kontraktowego, wykształcenie wyższe oraz kwalifikacje do nauczania w szkole podstawowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. z 2009r. Nr 50, poz. 400 z późn. zm.). Zadanie 7 Zajęcia rozwijające zainteresowanie uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie języka niemieckiego (1) - Zespół Szkół w Otyniu Wymiar zajęć: 50h w 2012 r. + 90h w 2013 r. = 140h, 2 grupy, łącznie 15 osób Tematyka zajęć: Zajęcia rozwijające zainteresowanie uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie języka niemieckiego - Zespół Szkół w Otyniu (1) Wykonawca usługi powinien posiadać stopień awansu zawodowego, minimum nauczyciela kontraktowego, wykształcenie wyższe oraz kwalifikacje do prowadzenia tego typu zajęć w szkole podstawowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. z 2009r. Nr 50, poz. 400 z późn. zm.). Zadanie 8 Zajęcia rozwijające zainteresowanie uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie języka niemieckiego (2) - Zespół Szkół w Otyniu Wymiar zajęć: 50h w 2012 r. + 90h w 2013 r. = 140h, 2 grupy, łącznie 15 osób Tematyka zajęć: Zajęcia rozwijające zainteresowanie uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie języka niemieckiego - Zespół Szkół w Otyniu (2) Wykonawca usługi powinien posiadać stopień awansu zawodowego, minimum nauczyciela kontraktowego, wykształcenie wyższe oraz kwalifikacje do prowadzenia tego typu zajęć w szkole podstawowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. z 2009r. Nr 50, poz. 400 z późn. zm.). Zadanie 9 Zajęcia rozwijające zainteresowanie uczniów szczególnie uzdolnionych tanecznie - Zespół Szkół w Otyniu Wymiar zajęć: 40h w 2012 r. + 80h w 2013 r. = 120h, 2grupy x 6 osób. Tematyka zajęć: Zajęcia rozwijające zainteresowanie uczniów szczególnie uzdolnionych tanecznie - Zespół Szkół w Otyniu Wykonawca usługi powinien posiadać stopień awansu zawodowego, minimum nauczyciela kontraktowego, wykształcenie wyższe oraz kwalifikacje do prowadzenia tego typu zajęć w szkole podstawowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. z 2009r. Nr 50, poz. 400 z późn. zm.). Zadanie 10 Zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych dysleksją - Zespół Szkół w Niedoradzu. Wymiar zajęć: 40h w 2012 r. + 100h w 2013 r. = 140h, 2 grupy x 6 osób. Tematyka zajęć: Zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych dysleksją - Zespół Szkół w Niedoradzu. Wykonawca usługi powinien posiadać stopień awansu zawodowego, minimum nauczyciela kontraktowego, wykształcenie wyższe oraz kwalifikacje do prowadzenia tego typu zajęć w szkole podstawowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. z 2009r. Nr 50, poz. 400 z późn. zm.). Zadanie 11 Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy - Zespół Szkół w Niedoradzu. Wymiar zajęć: 60h w 2012 r. + 120h w 2013 r. = 180h, 3 grupy, łącznie 10 osób Tematyka zajęć: Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy - Zespół Szkół w Niedoradzu. Wykonawca usługi powinien posiadać stopień awansu zawodowego, minimum nauczyciela kontraktowego, wykształcenie wyższe oraz oraz kwalifikacje do prowadzenia tego typu zajęć w szkole podstawowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. z 2009r. Nr 50, poz. 400 z późn. zm.). Zadanie 12 Zajęcia rozwijające zainteresowanie uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie języka angielskiego - Zespół Szkół w Niedoradzu. Wymiar zajęć: 40h w 2012 r. + 80h w 2013 r. = 120h, 2 grupy x 4 osoby. Tematyka zajęć: Zajęcia rozwijające zainteresowanie uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie języka angielskiego - Zespół Szkół w Niedoradzu. Wykonawca usługi powinien posiadać stopień awansu zawodowego, minimum nauczyciela kontraktowego, wykształcenie wyższe oraz kwalifikacje do prowadzenia tego typu zajęć w szkole podstawowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. z 2009r. Nr 50, poz. 400 z późn. zm.). 3. Każdy z wykonawców poszczególnych zadań będzie ponadto zobowiązany do prowadzenia dokumentacji związanej z prowadzeniem zajęć: - wypełnianie dziennika zajęć, - miesięcznych kart czasu pracy do 6 dnia każdego miesiąca, - sporządzenie do 30 czerwca 2013 r. rocznego sprawozdania oraz dostarczanie go do szkolnego koordynatora projektu. - przygotowanie i przeprowadzenie testów i ankiet. Wykonawca każdego zadania w porozumieniu z dyrektorem szkoły przygotuje szczegółowy harmonogram zajęć na okres obowiązywania umowy oraz dostarczy go Zamawiającemu w terminie do 7 dni od zawarcia umowy.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 12.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- Warunek uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje co najmniej jedną osobą, która posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w stopniu awansu zawodowego minimum nauczyciela kontraktowego, wykształcenie wyższe oraz kwalifikacje do prowadzenia tego typu zajęć w szkole podstawowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. z 2009r. Nr 50, poz. 400 z późn. zm.). Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył oświadczenie (załącznik nr 5), w którym wykaże osobę/osoby spełniające powyższe warunki, z zastrzeżeniem, iż ta sama osoba może zostać wskazana do realizacji zajęć dla maksymalnie dwóch części zamówienia.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
- Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
-
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Wypełniony i podpisany formularz ofertowy, pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, -pełnomocnictwo, w przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru - pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty zawarcia umowy, w przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu (zgodnie z art. 23 ust. Pzp)

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.otyn.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy, ul. Rynek 1, 67-106 Otyń, pokój nr 5..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.08.2012 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy, ul. Rynek 1, 67-106 Otyń, pokój nr 15 - sekretariat..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych dysleksją - Zespół Szkół w Otyniu.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wymiar zajęć: 50h w 2012 r. + 90h w 2013 r. = 140h, 2 grupy x 5 osób Tematyka zajęć: Zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych dysleksją - Zespół Szkół w Otyniu Wykonawca usługi powinien posiadać stopień awansu zawodowego, minimum nauczyciela kontraktowego, wykształcenie wyższe oraz kwalifikacje do prowadzenia tego typu zajęć w szkole podstawowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. z 2009r. Nr 50, poz. 400 z późn. zm.)..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2013.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - Zespół Szkół w Otyniu.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 50h w 2012 r. + 90h w 2013 r. = 140h, 2 grupy x 5 osób Tematyka zajęć: Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - Zespół Szkół w Otyniu Wykonawca usługi powinien posiadać stopień awansu zawodowego, minimum nauczyciela kontraktowego, wykształcenie wyższe oraz kwalifikacje do prowadzenia tego typu zajęć w szkole podstawowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. z 2009r. Nr 50, poz. 400 z późn. zm.).
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2013.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej - Zespół Szkół w Otyniu.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wymiar zajęć: 20h w 2012 r. + 40h w 2013 r. = 60h, 1grupa x 6 os. Tematyka zajęć: Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej - Zespół Szkół w Otyniu Wykonawca usługi powinien posiadać stopień awansu zawodowego, minimum nauczyciela kontraktowego, wykształcenie wyższe oraz kwalifikacje do prowadzenia tego typu zajęć w szkole podstawowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. z 2009r. Nr 50, poz. 400 z późn. zm.).
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2013.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Zajęcia rozwijające zainteresowanie uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych - Zespół Szkół w Otyniu.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wymiar zajęć: 40h w 2012 r. + 80h w 2013 r. = 120h, 2grupy x 5 osób. Tematyka zajęć: Zajęcia rozwijające zainteresowanie uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych - Zespół Szkół w Otyniu Wykonawca usługi powinien posiadać stopień awansu zawodowego, minimum nauczyciela kontraktowego, wykształcenie wyższe oraz kwalifikacje do prowadzenia tego typu zajęć w szkole podstawowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. z 2009r. Nr 50, poz. 400 z późn. zm.)..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2013.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Zajęcia rozwijające zainteresowanie uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie - Zespół Szkół w Otyniu.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wymiar zajęć: 40h w 2012 r. + 80h w 2013 r. = 120h, 2grupy x 5 osób. Tematyka zajęć: Zajęcia rozwijające zainteresowanie uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie - Zespół Szkół w Otyniu Wykonawca usługi powinien posiadać stopień awansu zawodowego, minimum nauczyciela kontraktowego, wykształcenie wyższe oraz kwalifikacje do prowadzenia tego typu zajęć w szkole podstawowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. z 2009r. Nr 50, poz. 400 z późn. zm.).
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2013.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Zajęcia rozwijające zainteresowanie uczniów szczególnie uzdolnionych teatralnie - Zespół Szkół w Otyniu.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia rozwijające zainteresowanie uczniów szczególnie uzdolnionych teatralnie - Zespół Szkół w Otyniu Wykonawca usługi powinien posiadać stopień awansu zawodowego, minimum nauczyciela kontraktowego, wykształcenie wyższe oraz kwalifikacje do nauczania w szkole podstawowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. z 2009r. Nr 50, poz. 400 z późn. zm.).
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2013.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Zajęcia rozwijające zainteresowanie uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie języka niemieckiego (1) - Zespół Szkół w Otyniu.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wymiar zajęć: 50h w 2012 r. + 90h w 2013 r. = 140h, 2 grupy, łącznie 15 osób Tematyka zajęć: Zajęcia rozwijające zainteresowanie uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie języka niemieckiego - Zespół Szkół w Otyniu (1) Wykonawca usługi powinien posiadać stopień awansu zawodowego, minimum nauczyciela kontraktowego, wykształcenie wyższe oraz kwalifikacje do prowadzenia tego typu zajęć w szkole podstawowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. z 2009r. Nr 50, poz. 400 z późn. zm.).
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2013.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Zajęcia rozwijające zainteresowanie uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie języka niemieckiego (2) - Zespół Szkół w Otyniu.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wymiar zajęć: 50h w 2012 r. + 90h w 2013 r. = 140h, 2 grupy, łącznie 15 osób Tematyka zajęć: Zajęcia rozwijające zainteresowanie uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie języka niemieckiego - Zespół Szkół w Otyniu (2) Wykonawca usługi powinien posiadać stopień awansu zawodowego, minimum nauczyciela kontraktowego, wykształcenie wyższe oraz kwalifikacje do prowadzenia tego typu zajęć w szkole podstawowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. z 2009r. Nr 50, poz. 400 z późn. zm.).
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2013.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Zajęcia rozwijające zainteresowanie uczniów szczególnie uzdolnionych tanecznie - Zespół Szkół w Otyniu.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wymiar zajęć: 40h w 2012 r. + 80h w 2013 r. = 120h, 2grupy x 6 osób. Tematyka zajęć: Zajęcia rozwijające zainteresowanie uczniów szczególnie uzdolnionych tanecznie - Zespół Szkół w Otyniu Wykonawca usługi powinien posiadać stopień awansu zawodowego, minimum nauczyciela kontraktowego, wykształcenie wyższe oraz kwalifikacje do prowadzenia tego typu zajęć w szkole podstawowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków,w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. z 2009r. Nr 50, poz. 400 z późn. zm.).
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2013.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych dysleksją - Zespół Szkół w Niedoradzu.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wymiar zajęć: 40h w 2012 r. + 100h w 2013 r. = 140h, 2 grupy x 6 osób. Tematyka zajęć: Zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych dysleksją - Zespół Szkół w Niedoradzu. Wykonawca usługi powinien posiadać stopień awansu zawodowego, minimum nauczyciela kontraktowego, wykształcenie wyższe oraz kwalifikacje do prowadzenia tego typu zajęć w szkole podstawowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. z 2009r. Nr 50, poz. 400 z późn. zm.)..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2013.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy - Zespół Szkół w Niedoradzu.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wymiar zajęć: 60h w 2012 r. + 120h w 2013 r. = 180h, 3 grupy, łącznie 10 osób Tematyka zajęć: Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy - Zespół Szkół w Niedoradzu. Wykonawca usługi powinien posiadać stopień awansu zawodowego, minimum nauczyciela kontraktowego, wykształcenie wyższe oraz oraz kwalifikacje do prowadzenia tego typu zajęć w szkole podstawowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. z 2009r. Nr 50, poz. 400 z późn. zm.).
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2013.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: Zajęcia rozwijające zainteresowanie uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie języka angielskiego - Zespół Szkół w Niedoradzu.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wymiar zajęć: 40h w 2012 r. + 80h w 2013 r. = 120h, 2 grupy x 4 osoby. Tematyka zajęć: Zajęcia rozwijające zainteresowanie uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie języka angielskiego - Zespół Szkół w Niedoradzu. Wykonawca usługi powinien posiadać stopień awansu zawodowego, minimum nauczyciela kontraktowego, wykształcenie wyższe oraz kwalifikacje do prowadzenia tego typu zajęć w szkole podstawowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. z 2009r. Nr 50, poz. 400 z późn. zm.).
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2013.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Teresa Kaczmarek
Wójt Gminy Otyń

 
informacje udostępnił:Fryderyk Czekała
data udostępnienia: 2012-08-09 10:03:53
ostatnia modyfikacja: Fryderyk Czekała 2012-09-03 14:05:13 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 zał. nr 7 - Projekt umowy
 SIWZ - do pobrania
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 58197