.Urząd Gminy
ul. Rynek 1, 67-106 Otyń
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Prawo lokalne:
Budżet Gminy

Uchwała budżetowa gminy Otyń na 2007 rok

.

Załącznik 1 - dochody budżetu na rok 2007

. 

Załącznik 2 - wydatki budżetu na rok 2007

. część1 

. część2

. część 3

. część 4

. .część 5

Załącznik 3 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie

. 

Załącznik 4 - limity wydatków budżetowych na WPI Gminy Otyń na lata 2007-2009

. 

Załącznik 5 - dotacja celowa na pomoc finansową przekazana dla powiatu na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych

. 

Załącznik 6 - zestawienie przychodów i rozchodów budżetu

. 

Załącznik 7 - plan przychodów i wydatków GFOŚiGW

. 

Załącznik 8 - plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007r. Zespół Szkół w Otyniu

. 

Załącznik 9 - plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007r Gminny Ośrodek Kultury w Otyniu

. 

Załącznik 10 - prognoza łącznej kwoty długu i jego spłaty gminy Otyń

. Uchwała budżetowa gminy Otyń na 2004 rok .
Załącznik 1 - dochody budżetu na rok 2004

.

Załącznik 2 - wydatki budżetu na rok 2004

.

Załącznik 3 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie

.

Załącznik 4 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

.

Załącznik 5 - wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów /porozumień/ z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

.

Załącznik 6 - zestawienie przychodów i rozchodów budżetu

.

Załącznik 7 - przychody i wydatki GFOŚiGW

.

Załącznik 8 - przychody i wydatki środków specjalnych

.


Uchwała budżetowa gminy Otyń na 2005 rok

.

Załącznik 1 - dochody budżetu na rok 2005

.

Załącznik 2 - wydatki budżetu na rok 2005

.

Załącznik 3 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie

.

Załącznik 4 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

.

Załącznik 5 - wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów /porozumień/ z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

.

Załącznik 6 - zestawienie przychodów i rozchodów budżetu

.

Załącznik 7 - przychody i wydatki GFOŚiGW

.

Załącznik 8 - przychody i wydatki środków specjalnych

.

Załącznik 9 - limity wydatków budżetowych na WPI Gminy Otyń na lata 2005-2007

.


Uchwała budżetowa gminy Otyń na 2006 rok

.

Załącznik 1 - dochody budżetu na rok 2006

.

Załącznik 2 - wydatki budżetu na rok 2006

.

Załącznik 3 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie

.

Załącznik 4 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

.

Załącznik 5 - wydatki związane z realizacją zadań wspólnych /budowa chodnika przy drodze powiatowej w m. Ługi/

.

Załącznik 6 - wydatki związane z realizacją zadań wspólnych /gospodarka wodno ściekowa miasta Nowa Sól i gmin ościennych 

.

Załącznik 7 - zestawienie przychodów i rozchodów budżetu

.

Załącznik 8 - przychody i wydatki GFOŚiGW

.

Załącznik 9 - dochody własne i wydatki nimi sfinansowane /Zespół Szkół w Otyniu/

.

Załącznik 10 - dochody własne i wydatki nimi sfinansowane /GOK w Otyniu/ 

 

Załącznik 11 - limity wydatków budżetowych na WPIS Gminy Otyń na lata 2006-2008

 


 
informacje udostępnił:Konrad Szewczyk
data udostępnienia: 2006-07-14 19:47:53
ostatnia modyfikacja: Konrad Szewczyk 2007-01-08 18:07:00 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 58197