.Urząd Gminy
ul. Rynek 1, 67-106 Otyń
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Statystyki

Statystyka oglądanych stron
stronaudziałwejść
.Strona główna12,55%.58197
.Pomoc1,48%.6860
.Rejestr zmian35,13%.162949
.Redakcja0,43%.1997
.Przetarg nieograniczony na ograniczenie0,01%.39
.To jest ogłoszenie0,01%.67
.Wyszukiwarka0,25%.1138
.Ogłoszenia o przetargach0,22%.1025
.Władze0,80%.3728
.Obwieszczenia0,11%.532
.Ogłoszenia0,10%.468
.Ogłoszenia o wolnych stanowiskach0,21%.996
.Wyniki naboru na wolne stanowiska0,38%.1752
.Dane adresowe0,14%.646
.Oświadczenia majątkowe0,66%.3073
.Uchwały Rady Gminy0,99%.4571
.Majątek podmiotu0,42%.1946
.Zarządzenia Wójta Gminy0,51%.2383
.Stawki podatków i opłat lokalnych0,51%.2368
.Budżet Gminy0,55%.2573
.Dokumenty1,17%.5429
.Pobierz wzory dokumentów4,04%.18746
.Godziny urzędowania0,49%.2274
.Rada Gminy i Sołectwa0,12%.564
.Statut Gminy Otyń0,67%.3109
.Info0,56%.2586
.Dług publiczny0,39%.1830
.Plany zagospodarowania0,52%.2404
.Przetarg nieograniczony na 10,76%.3516
.1. Przetarg na... - zakończony0,18%.852
.2. Przetarg zakończony...0,31%.1434
.Pomoc publiczna0,36%.1653
.Protokoły z sesji Rady Gminy0,78%.3617
.Plan odnowy wsi Otyń i Bobrowniki0,59%.2748
.Program ochrony środowiska dla Gminy Otyń na lata 2004-20070,36%.1679
.Plan gospodarki odpadami dla Gminy Otyń w latach 2004-20110,49%.2271
.Ciężar publiczny0,35%.1636
.WYKONANIE OGRODZENIA PŁYTY BOISKA SPORTOWEGO WIELOFUNKCYJNEGO W OTYNIU0,15%.714
.Tytuł10,20%.943
.Zakup środka transportu do przewozu osób niepełnosprawnych w celach leczniczych, edukacyjnych i społecznych w Gminie Otyń0,01%.41
.Pobierz SIWZ0,01%.64
.Test0,12%.568
.Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w miejscowości: Bobrowniki, Modrzyca i Niedoradz0,21%.964
.Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w m. ZAKĘCIE i KONRADOWO0,17%.782
.Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w m. ZAKĘCIE i KONRADOWO0,17%.782
.Zawiadomienie o zgromadzonych materiałach dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy wytwórni mas bitumicznych w Niedoradzu0,10%.468
.Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - OTYŃ0,16%.746
.Zawiadomienie o budowie stacji bazowej ERA w skład której wchodzi : wieża stalowa o wys. 60m, kontener dla urządzeń nadawczo – odbiorczych i linia zasilająca energetyczna na działce nr ew. 5500,08%.388
.Obwieszczenie o budowie instalacji kablowego przyłącza energetycznego wraz z ułożeniem kabla energetycznego niskiego napięcia - 0,4 kV na działce nr ew. 502/7 w Modrzycy do zasilania działki budowlane0,15%.718
.Obwieszczenie o wydobyciu kruszywa naturalnego „NIEDORADZ W-2” na części działki nr ew. 509/8 w obrębie wsi Niedoradz0,10%.465
.Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. budowy wytwórni mas bitumicznych na dz. 350/5 w Niedoradzu0,12%.566
.Obwieszczenie o przebudowie linii napowietrznej SN-20 kV na działkach nr 112/3, 209/3 i 91/3 położonych w miejscowości Modrzyca0,00%.10
.Obwieszczenie budowie instalacji kablowego przyłącza energetycznego wraz z ułożeniem kabla energetycznego niskiego napięcia - 0,4 kV na działce nr ew. 502/7 w Modrzycy do zasilania działki budowlanej0,17%.792
.Nabór na Strażnika Gminnego0,15%.703
.Nabór na stanowisko podinspektora ds. obsługi sekretariatu i kadr0,19%.880
.Nabór na stanowisko podinspektora ds. obsługi sekretariatu i kadr0,19%.880
.Postanowienia 20050,01%.31
.Postanowienia 20050,01%.31
.Decyzje 20050,01%.28
.Decyzje 20060,01%.31
.Wnioski 20050,00%.23
.Raporty 20060,12%.573
.Raporty 20050,00%.21
.Postanowienia 20050,00%.20
.Postanowienia 20060,01%.44
.Obwieszczenie Wójta Gminy Otyń dot. postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. wydobycie złoża kruszywa naturalnego NIEDORADZ W na działce nr 498/1 w obrębie wsi Niedoradz, g0,02%.105
.Wykonanie ogrodzenia płyty boiska sportowego wielofunkcyjnego w Otyniu0,01%.34
.Wykonanie ogrodzenia płyty boiska sportowego wielofunkcyjnego w Otyniu0,00%.21
.Obwieszczenie o przebudowie linii napowietrznej SN 20 kV na działkach nr ew. 112/3, 209/3, 91/3 położonych w m. Modrzyca0,10%.471
.Gmina w liczbach0,29%.1345
.Remont drogi rolnej w m. Konradowo - dz. nr ew. 238/3 i 238/40,01%.41
.Wykonanie ogrodzenia płyty boiska sportowego wielofunkcyjnego w Otyniu0,01%.36
.Obwieszczenie o raporcie oddziaływania na środowisko dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej sieci ERA w m. Niedoradz, na dz. nr 550, obręb Niedoradz, gmina Otyń0,03%.118
.Obwieszczenie o budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działkach nr ew. 37, 265/3, 38/6 i 38/4 w m. Zakęcie gmina Otyń0,17%.786
.Nabór na stanowisko podinspektora ds. obsługi sekretariatu i kadr0,15%.673
.Dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Otyniu w komunikacji zamkniętej w roku 20070,01%.30
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ustnym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących mienie komunalne.0,08%.377
.Remont drogi rolnej w m. Konradowo - dz. nr 238/3 i 238/40,31%.1434
.Wybór banku udzielającego i obsługującego długoterminowy kredyt bankowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Otyń w roku 20060,02%.95
.Wynik naboru na stanowisko podinspektora ds. obsługi sekretariatu i kadr0,12%.565
.Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej dla miejscowości Konradowo i Zakęcie wraz z przyłączami i z włączeniem do projektowanego kolekto0,02%.89
.Dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Otyniu w komunikacji zamkniętej w roku 20070,01%.31
.Remont drogi rolnej w m. Konradowo - dz. nr ew. 238/3 i 238/40,01%.67
.Organizacja Urzędu0,62%.2874
.E0,00%.2
.Obwieszczenie o wniosku i raporcie oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na wydobyciu kruszywa naturalnego NIEDORADZ W-2 na części działki nr ew. 509/8 obręb Niedoradz, gmina Otyń.0,03%.119
.Informacja o akcji zbiórki odpadów wielkogabarytowych z miejscowości na terenie Gminy Otyń0,02%.114
.Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju0,42%.1925
.Rada Gminy i Sołectwa0,81%.3740
.Nabór na stanowisko Strażnika Gminnego0,04%.174
.Remont drogi rolnej w m. Konradowo - dz. nr 238/3 i 238/40,01%.29
.Dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Otyniu w komunikacji zamkniętej w roku 20070,02%.75
.Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej dla miejscowości Konradowo i Zakęcie0,01%.47
.Wybór banku udzielającego i obsługującego długoterminowy kredyt bankowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Otyń w roku 20060,01%.31
.Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu budynku Urzędu Gminy Otyń0,02%.94
.Dane o srodowiska - doku0,00%.1
.Budowa stacji bazowej ERA w Niedoradzu0,02%.108
.Przebudowa urządzeń infrastruktury technicznej związanej z budową północnego obejścia Nowej Soli - etap I0,03%.131
.KOMUNIKAT – przygotowania do zimy0,01%.52
.Zawiadomienie o wszczęciu postępowania admin. w spr. ustalenia inwestycji celu publicznego polegającej na: "Rozbudowie teletechnicznej sieci dostępowej na terenie KS SSE"0,02%.105
.Zawiadomienie o wszczęciu postępowania admin. w spr. ustalenia inwestycji celu publicznego polegającego na: "Budowie kablowej linii energetycznej n.n. 0,4 kV dla zasilania budynku jednorodzinnego po0,03%.116
.Ogłoszenie Działu Infrastruktury i Rozwoju Gminy0,07%.309
.Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej dla m. Bobrowniki0,02%.96
.Świadczenie usług geodezyjnych na terenie Gminy Otyń w roku 20070,02%.100
.Nabór na stanowisko podinspektora ds. obsługi Biura Rady Gminy w Urzędzie Gminy w Otyniu0,08%.371
.Obwieszczenie o zgromadzonych materiałach do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobyciu kruszywa naturalnego NIEDORADZ W-2 na części działki nr ew.0,03%.129
.Zarządzenia_doku0,03%.134
.Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działkach nr 37, 265/3, 38/6, 38/4 w miejscowości Zakęcie0,02%.105
.Budowa kablowej linii energetycznej n.n. 0,4 kV dla zasilania budynku jednorodzinnego0,03%.122
.Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. montażu i ustawieniu wytwórni mas bitumicznych w Niedoradzu0,02%.92
.Nabór na stanowisko podinspektora ds. obsługi Biura Rady Gminy w Urzędzie Gminy w Otyniu0,01%.43
.Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. kanalizacji sanit. - grawit. dla m. Bobrowniki0,04%.196
.Uchwały doku0,19%.884
.Nabór na stanowisko: podinspektora ds. obsługi Biura Rady Gminy w Urzędzie Gminy w Otyniu0,09%.404
.Wyniki naboru na stanowisko: podinspektora ds. obsługi Biura Rady Gminy w Urzędzie Gminy w Otyniu0,14%.668
.Obwieszczenie o zwróceniu się do Starosty Nowosolskiego i Powiatowego Inspektora Sanitarnego o obwowiązku zporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla Wytwórni mas bitumicznych w Niedoradzu0,02%.105
.Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa sieci wodociągowej w m. Zakęcie0,02%.84
.Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwest. celu publ.: budow kablowej linii energetycznej n.n. 0,4 kV dla zasilania budynku w Modrzycy dz. nr 155/20,02%.103
.Obwieszczenie o wszczęciu postęp. administr.: budowa gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia w m. Zakęcie0,02%.85
.Rejestr Informacji o Środowisku0,17%.811
.Nabór na stanowisko podinspektora ds. przygotowania i prowadzenia inwestycji w Dziale Infrastruktury i Rozwoju Gminy0,07%.327
.Świadczenie usług geodezyjnych na terenie Gminy Otyń w roku 2007 - przetarg II0,03%.127
.Dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Otyniu w komunikacji zamkniętej w roku 2007 - przetarg II0,01%.58
.Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu budynku Urzędu Gminy Otyń0,01%.58
.Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej dla m. Bobrowniki0,02%.76
.Świadczenie usług geodezyjnych na terenie Gminy Otyń w roku 20070,02%.84
.Drugi przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących mienie komunalne0,11%.506
.Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wydobycia złoża kruszywa naturalnego NIEDORADZ W-2 na części dziłki nr ew. 509/8 w obrębie wsi Niedoradz, gm. Otyń0,02%.91
.Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administr. w spr. ustalenia lokalizacji inwest. celu publ.: budowa linii kablowej NN-0,4 kV w m. Modrzyca0,03%.140
.Zawiadomienie o zgromadzonych materiałach do wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego.0,04%.166
.Obiweszczenie o wniosku i raporcie oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia na terenie istniejącego Gospodarstwa Rolengo w Modrzycy - działki nr 327 i 317/2 - o łącznej obsadzie 178 DJP0,02%.86
.Obwieszczenie o umorzeniu postępowania admin. dot.: budowy stacji bazowej ERA w m. Niedoradz0,02%.100
.Stanowisko podinspektora ds. przygotowania i prowadzenia inwestycji w Dziale Infrastruktury i Rozwoju Gminy Urzędu Gminy w Otyniu0,07%.328
.Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego0,02%.93
.Zawiadomienie o zgromadzeniu materiałów do wydania decyzji o ustaleniu inwest. celu publ.: budowa kablowej linii energet. w m. Modrzyca0,02%.79
.Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwest. celu publ. : budowa kablowej kanalizacji telekomunikacyjnej0,02%.93
.Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fiycznej i sportu w miejscowościach: Otyń, Modrzyca, Bobrowniki, Niedoradz, Zakęcie i Konradowo0,04%.163
.Programy i plany-doku0,01%.57
.Oswiadczenia dokumenty0,16%.758
.Wykaz ulic wraz z ilością mieszkańców0,42%.1925
.Obwieszczenie o wydaniu postanowienia Wójta Gminy Otyń z dnia 26.02.2007 r. znak: DR i MG - 7624-4/12/06/07 o obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko Wytwórni Mas Bitumicznych w Nie0,02%.98
.Nagłówek0,01%.49
.Komunukat - zabraniający wiosennego wypalania traw.0,02%.96
.Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ.: budowa kablowej linii energetycznej w Modrzycy0,02%.79
.Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administr. w spr. ustalenia lokalizacji inwest. celu publ.: budowa gazociągu średniego ciśnienia w m. Bobrowniki0,02%.84
.Zawiadomienie o wszczęciu postępowania admin. w spr. ustalenia lokalizacji inwest. celu publ.: budowa instalacji oświetlenia terenu zespołu boiskowo-rekreacyjnego w m. Niedoradz.0,02%.83
.Wykaz nieruchomości niezabudowanych położonych na terenie Gminy Otyń przeznaczonych do sprzedaży0,08%.393
.Obiweszczenie o wniosku i raporcie oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: budowa kurnika w którym prowadzona będzie hodowla kur niosek o obsadzie 20000 sztuk (80DJP) na dz. nr 151/7 i 1204 w0,02%.93
.Obiweszczenie o wniosku i raporcie oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: budowa kurnika w którym prowadzona będzie hodowla kur niosek o obsadzie 80DJP na dz. nr 151/6 i 1203 w Niedoradzu0,02%.109
.Obwieszczenie o wniesieniu odwołania przez Firmę NCC Roads Polska Sp. z o.o. od postanowienia Wójta Gminy Otyń z dnia 26.02.2007 r. znak: DR i MG - 7624-4/12/06/070,02%.95
.Ogłoszenie o konkursie ofert na reazlizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Otyniu0,05%.214
.Wykonanie dokumentacji proj. - koszt. kanalizacji sanitarnej grawit. - tłocznej dla m. Niedoradz0,05%.216
.Zakaz wstępu do lasu0,00%.17
.Nabór na stanowisko podinspektora ds. ochrony środowiska w Dziale Rolnictwa i Majątku Gminy w Urzędzie Gminy Otyń0,07%.340
.Nabór na stanowisko podinspektora ds. zamówień publicznych i promocji Gminy w Dziale Infrastruktury i Rozwoju Gminy Urzędu Gminy w Otyniu0,08%.365
.Nabór na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Otyniu0,07%.343
.Nabór na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Otyniu0,01%.67
.Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bobrowniki0,02%.83
.Zawiadomienie o zgromadzeniu materiałów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ.: budowa gazociągu w Zakęciu0,02%.81
.Obwieszczenie o wszczęciu postępowania admin. w spr. ustalenia lokalizacji inwest. celu publ.: zamiana rowu otwartego na rurociąg w m. Otyń0,02%.83
.Ogłoszenie o konkursie na stanowiska: Dyrektora Zespołu Szkół w Otyniu oraz Dyrektora Zespołu Szkół w Niedoradzu0,00%.1
.Ogłoszenie o konkursie na stanowiska: Dyrektora Zespołu Szkół w Otyniu oraz Dyrektora Zespołu Szkół w Niedoradzu0,05%.213
.Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego0,02%.95
.Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego0,03%.120
.Pierwszy przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących mienie komunalne Gminy Otyń0,03%.144
.Pierwszy przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących mienie komunalne Gminy Otyń-II0,04%.174
.Nabór na stanowisko: podinspektora ds. ochrony środowiska0,07%.341
.Nabór na stanowisko: podinspektora ds. zamówień publicznych i promocji Gminy w Dziale Infrastruktury i Rozwoju Gminy Urzędu Gminy w Otyniu0,08%.390
.Nabór na stanowisko: Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Otyniu0,10%.456
.Nabór na stanowisko: Kierownika w Dziale Infrastruktury i Rozwoju Gminy Urzędu Gminy0,08%.353
.Akcja wymiany dowodów osobistych0,03%.143
.Remont nawierzchni drogi oraz budowa kanalizacji deszczowej na ulicy Klonowej w m. Bobrowniki gm. Otyń0,03%.127
.Ogłoszenie o wyborze ławników na kadencję 2008-20110,05%.229
.Wynik naboru na stanowisko: podinspektora ds. ochrony środowiska w Dziale Rolnictwa i Majątku Gminy Urzędu Gminy Otyń0,11%.514
.Nabór na stanowisko: Kierownika w Dziale Infrastruktury i Rozwoju Gminy Urzędu Gminy0,12%.568
.Oświadczenia majątkowe20,72%.3340
.Informacja0,04%.198
.Wynik naboru na stanowisko: Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Otyniu0,10%.480
.Wykaz osób prawnych i fizycznych którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty - 2006 rok0,06%.260
.Wynik naboru na stanowisko: podinspektora ds. zamówień publicznych i promocji gminy0,11%.530
.Wynik naboru na stanowisko: Kierownika w Dziale Infrastruktury i Rozwoju Gminy Urzędu Gminy0,12%.559
.Zawiadamienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia inwestycji celu publicznego: budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej na dz. nr 275, 475/3, 264, 470/3,0,02%.110
.Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie sieci gazowej PE 63 oraz przyłącza gazowego PE 25 w ulicy Polnej nr działki 592/2 w mi0,02%.92
.Zawiadamienie o zgromadzonych materiałach do wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej z przyłączem do budynku jednorodzinnego na0,02%.109
. Obwieszczenie o budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE 80 SDR 11De 63 mm na działkach nr 38/6 i 265/3 w miejscowości Zakęcie - gmina Otyń0,02%.88
.Wykaz jednostek organizacyjnych0,61%.2845
....0,02%.87
....0,03%.126
.Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnegow sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie kanalizacji0,00%.2
.Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnegow sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie kanalizacji0,00%.2
.Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnegow sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie kanalizacji0,00%.2
.Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie kanalizacji sanitarnej0,03%.125
.Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania „GMINNEGO PROGRAMU USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZWIERAJĄCYCH AZBEST”0,02%.107
.Pierwszy przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących mienie komunalne Gminy Otyń0,14%.653
.Statystyka stałych mieszkańców0,35%.1613
.Przetarg na ...0,00%.1
.Ff0,00%.2
.„Remont drogi rolniczej w Niedoradzu, ul. Leśna – DZ. NR 100 i 140”0,02%.87
.Remont ulicy Szkolnej w m. Bobrowniki położonej na dz. nr 594/3, 595/2, 595/1, 243, 570/2 - dł. 0,250 km.0,02%.108
.Ogłoszenie o obradach XIII sesji Rady Gminy Otyń0,02%.104
.Remont drogi rolnej w Ługach – dz. nr 443, 4440,02%.91
.Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Otyniu – etap II0,04%.167
.Obiweszczenie o wniosku i raporcie oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn: budowa biogazowni rolniczej, służącej do przetwarzania odchodów zwierzęcych w Niedoradzu, gmina Otyń.0,04%.164
.Nabór na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Otyniu0,06%.270
.Staż absolwencki w UG Otyń0,05%.225
.Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury dla osób niepełnosprawnych0,03%.151
.Remont nawierzchni w m. Bobrowniki, Gmina Otyń – dz. nr 594/3, 595/2, 595/1, 243, 570/20,00%.2
.Remont drogi rolniczej w Niedoradzu, ul. Leśna – dz. nr 100 i 140 - UNIEWAŻNIENIE0,00%.1
.Obwieszczenie o zgromadzonych materiałach do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej dla miejs0,03%.161
.Obwieszczenie o zgromadzonych materiałach do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z pr0,03%.158
.Obwieszczenie o zgromadzonych materiałach do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Remoncie nawierzchni drogi oraz budowie kanalizacji deszczowe0,03%.161
.Remont drogi rolniczej w Niedoradzu, ul. Leśna – DZ. NR 100 i 1400,02%.113
.Remont drogi rolnej w m. Ługi położonej na działkach nr 443 i 444 – dł. 0,355 km.0,03%.138
.Remont nawierzchni w m. Bobrowniki, Gmina Otyń – dz. nr 594/3, 595/2, 595/1, 243, 570/20,03%.127
.Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Otyniu – etap II0,04%.163
.Przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Otyń.0,09%.410
.Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Otyniu – etap II0,00%.1
.Remont dachu i elewacji budynku urzędu Gminy w Otyniu0,04%.167
.Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Otyniu – etap II0,04%.165
.Przebudowa budynki Gminnego Ośrodka Kultury dla osób niepełnosprawnych0,03%.116
.Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Bobrowniki wraz z przyłączami i włączeniem do zaprojektowanej sieci kanalizacyjnej0,02%.107
.Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. budowy biogazowni rolniczej, służącej do przetwarzania odchodów zwierzęcych w Niedoradzu, gmina Otyń.0,03%.126
.Remont nawierzchni wraz z robotami kanalizacyjnymi – ul. Klonowa w Bobrownikach0,07%.322
.Obwieszczenie o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na remoncie nawierzchni drogi oraz budowie kanalizacji deszczowej na0,03%.131
.Obwieszczenie o terminach i miejscach zbiórki odpadów wielkogabarytowych0,03%.137
.Nabór na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Otyniu0,04%.171
.Obwieszczenie w sparawie zmiany zakresu planowanej inwestycji polegającej na „Budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków dla miejscowości Konra0,03%.138
.Ogłoszenie o obradach XVIII sesji Rady Gminy Otyń0,03%.130
.Ogłoszenie o wykazie nieruchomości do dzierżawy0,04%.192
.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty0,08%.384
.Nabór na stanowisko podinspektora ds. budownictwa w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego, Infrastruktury, Inwestycji, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej0,05%.216
.Nabór na stanowisko pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Otyniu0,09%.410
.Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Otyniu – etap II (2)0,04%.198
.Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr 36 w miejscowości Otyń – Gmina Otyń0,03%.117
.Budowa stacji bazowej Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. (operator sieci ERA) nr 41230 na dz. nr 372 w miejscowości Modrzyca – Gmina Otyń0,03%.155
.Obwieszczenie o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłoczn0,03%.136
.Drugi przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Otyń.0,10%.457
.ANKIETA NA TEMAT WYSTĘPOWANIA AZBESTU0,03%.154
.OGŁOSZENIE0,02%.76
.Nabór na stanowisko głównego księgowego w Zespole Szkół w Niedoradzu0,01%.62
.Wyniku naboru na stanowisko: podinspektora ds. budownictwa w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego, Infrastruktury, Inwestycji, Budownictwa i Gospodarki Komunalenj w Urzędzie Gminy Otyń0,08%.376
.Nabór na stanowisko podinspektora ds. ewidencji ludności, archiwum, informatyk0,11%.489
.Świadczenie usług polegających na kompleksowej obsłudze urządzeń samoczynnie rejestrujących przekroczenie prędkości (tzw. fotoradar) na terenie Gminy Otyń oraz dostawy i montażu masztu stacjonarnego0,02%.97
.Remont nawierzchni wraz z robotami kanalizacyjnymi - ul. Klonowa w Bobrownikach0,03%.138
.Nabór na stanowisko podinspektora ds. budownictwa w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego, Infrastruktury, Inwestycji, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej0,04%.193
.Wykaz nieruchomości do sprzedaży0,10%.456
.Wynik naboru na stanowisko pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Otyniu0,11%.489
.Nabór na stanowisko podinspektora ds. ewidencji ludności, archiwum, informatyk0,13%.605
.Nabór na stanowisko podinspektora ds. drogownictwa i elektryfikacji Gminy w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego, Infrastruktury, Inwestycji, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej.0,04%.168
.Informacja o nieruchomościach przeznaczonych do dzierżawy0,03%.116
.Budowa oświetlenia drogowego na os. Kwiatowym II w m. Modrzyca0,05%.235
.Akcja zbiórki odpadów wielkogabarytowych - harmonogram0,03%.116
.Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Otyniu.0,03%.143
.Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.0,03%.137
.Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.0,02%.109
.Ogłoszenieo konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.0,03%.117
.Ogłoszenie0,05%.226
.Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.0,05%.219
.Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.0,03%.138
.Obwieszczenie o decyzji nr 23/08 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego0,03%.160
.Świadczenie usług polegających na kompleksowej obsłudze urządzeń samoczynnie rejestrujących przekroczenie prędkości (tzw. fotoradar) na terenie Gminy Otyń oraz dostawy i montażu masztu stacjonarnego0,03%.138
.OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY OTYŃ0,04%.174
.Nabór na stanowisko podinspektora ds. budownictwa w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego, Infrastruktury, Inwestycji, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej.0,05%.232
.Wynik naboru na stanowisko podinspektrora ds.ewidencji ludności, archiwum, informatyk0,11%.522
.Nabór na stanowisko podinspektora ds. drogownictwa i elektryfikacji w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego, Infrastruktury, Inwestycji, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Otyniu0,07%.310
.Obwieszczenie o wycince drzew i krzewów wzdłuż dróg dojazdowych do pól na terenie Otynia, Modrzycy i Bobrownik.0,03%.132
.Remont drogi rolnej w m. Niedoradz, ul. Leśna - położonej na działkach nr 100 i 1400,04%.181
.Obwieszczenie Wójt Gminy Otyń0,04%.176
.Nabór na stanowisko podinspektora ds. zagospodarowania przestrzennego i infrastruktury w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego, Infrastruktury, Inwestycji, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej0,05%.215
.Spotkanie informacyjne dla osób zamierzających podjąć własną działalność gospodarczą0,02%.107
.Wykaz nieruchomości do sprzedaży0,06%.264
.Przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Otyń0,09%.412
.Wykaz nieruchomości do dzierżawy0,03%.161
.Wynik naboru na stanowisko podinspektora ds. drogownictwa i elektryfikacji w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego, Infrastruktury, Inwestycji, Budownictwa i Gospodarki Kom0,11%.489
.Nabór na stanowisko podinspektora ds. budownictwa w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego, Infrastruktury, Inwestycji, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Otyniu0,06%.273
.Nabór na stanowisko podinspektora ds. zagospodarowania przestrzennego i infrastruktury w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego, Infrastruktury, Inwestycji, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej Urzę0,07%.322
.Informacje ogólne0,22%.1025
.Druki do pobrania0,19%.894
.Gospodarka wodno-ściekowa miasta Nowa Sól i gmin ościennych0,02%.97
.Obwieszczenie o rekultywacji0,02%.89
.Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury dla osób niepełnosprawnych (II)0,00%.5
.Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury dla osób niepełnosprawnych0,04%.186
.Wynik naboru na stanowisko podinspektora ds. budownictwa w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego, Infrastruktury, Inwestycji, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Otyniu0,10%.456
.Budowa oświetlenia drogowego na os. Kwiatowym II w m. Modrzyca0,02%.106
.Gospodarka wodno-ściekowa miasta Nowa Sól i gmin ościennych - obowiązek sporządzenia raportów0,02%.82
.Komunikat na temat kuprówki rudnicy0,03%.139
.PLAN DNI GMINY OTYŃ0,25%.1141
.Sesja Rady Gminy0,02%.83
.Obwieszczenie Prezydenta Miasta Nowej Soli0,02%.92
.WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW LUB OPŁAT UDZIELONO ULG,ODROCZEŃ,UMORZEŃ LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ RATY W 2000,03%.134
.Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury dla osób niepełnosprawnych0,05%.227
.Nabór na stanowisko podinspektora ds. rolnictwa, leśnictwa i melioracji.0,05%.238
.Wykaz nieruchomości do sprzedaży0,06%.296
.Budowa rurociągu wodociągowego, tranzytowego Otyń – Bobrowniki, pompownia, sieć wodociągowa z przyłączeniami w miejscowości Bobrowniki w Gminie Otyń.0,10%.444
.Obwieszczenia Prezydenta Miasta Nowej Soli0,02%.106
.Oświadczenia majątkowe 070,00%.13
.Oświadczenia majątkowe 20070,03%.156
.Nabór na stanowisko referenta ds. świadczeń z funduszu alimentacyjnego0,09%.407
.NABÓR NA STANOWISKO PODINSPEKTORA DS. OBRONY CYWILNEJ I SPRAW WOJSKOWYCH W REFERACIE ADMINISTRACYJNYM URZĘDU GMINY0,07%.345
.Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Strażnika Gminnego Urzędu Gminy w Otyniu0,06%.281
.Zapytanie ofertowe - inspektor nadzoru inwestorskiego0,03%.128
.Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko podinspektora ds. rolnictwa, leśnictwa i melioracji0,09%.402
.Złapano psa0,03%.146
.WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO SPRZEDAŻY0,07%.313
.LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE na stanowisko podinspektora ds. obrony cywilnej i spraw wojskowych w Referacie Administracyjnym Urzędu Gminy w Otyniu0,09%.395
.Wynik naboru na stanowisko Strażnika Gminnego w Urzędzie Gminy w Otyniu0,09%.417
.Nabór na podinspektora ds. rolnictwa0,07%.323
.LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE, na stanowisko referenta ds. świadczeń z funduszu alimentacyjnego0,11%.509
.Obwieszczenie - Gospodarka wodno - ściekowa miasta Nowa Sól i gmin ościennych w zakresie gospodarki wodnej - raport0,02%.114
. Obwieszczenie - Gospodarka wodno - ściekowa miasta Nowa Sól i gmin ościennych w zakresie gospodarki ściekowej - raport0,03%.133
.Oświadczenia majątkowe za 2007 rok0,00%.2
.Oświadczenia majątkowe za 2007 rok0,21%.959
.Wynik naboru na stanowisko podinspektora ds. obrony cywilnej i spraw wojskowych w Referacie Administracyjnym Urzędu Gminy w Otyniu0,10%.476
.Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku parterowego, w którym umiejscowiony będzie Ośrodek Zdrowia oraz Biblioteka Gminna w m. Niedoradz wraz z zagospodarowaniem terenu0,06%.284
.Wynik naboru na stanowisko referenta ds. świadczeń z funduszu alimentacyjnego0,13%.580
.WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO DZIERŻAWY 10,02%.107
.WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO DZIERŻAWY 20,02%.105
.WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO DZIERŻAWY 30,03%.127
.WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO DZIERŻAWY 40,04%.164
.Przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Otyń.0,07%.320
.Drugi przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Otyń0,05%.242
.Przetarg nieograniczony - "Przebudowa budynku socjalnego jako zaplecza dla Piłkarskiego Klubu Sportowego w m. Modrzyca"0,07%.311
.Przetarg nieograniczony - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy i przebudowy chodników, ścieżek rowerowych, odwodnienia dróg i oświetlenia drogowego w m. Otyń oraz Modrzyca0,06%.275
.Przetarg nieograniczony - Rekultywacja „dzikiego” składowiska odpadów stałych w m. Niedoradz, gmina Otyń0,08%.387
.Przetarg nieograniczony - Rekultywacja „dzikiego” składowiska odpadów stałych w m. Bobrowniki,0,11%.506
.O G Ł O S Z E N I E0,04%.200
.Nabór na stanowisko podinspektora ds. ewidencji ludności0,16%.754
.Przebudowa budynku socjalnego jako zaplecza dla Piłkarskiego Klubu Sportowego w m. Modrzyca0,08%.383
.Zbiórka odpadów wielkogabarytowych 11-12 grudnia 2008 r.0,02%.82
.Zbiórka odpadów wielkogabarytowych 11-12 grudnia 2008 r.0,02%.86
.Zimowe utrzymanie drogi gminnej nr 3 – Zima 2008/20090,05%.230
.Komunikat0,37%.1735
.28. Sesja Rady Gminy0,02%.104
.Obw. Starosty Nowosolskiego o rozprawie administracyjnej w sprawie pozwolenia zintegrowanego dla fermy drobiu Agnieszki Kanclerz w Niedoradzu0,02%.75
.LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE na stanowisko podinspektora ds. ewidencji ludności w Urzędzie Gminy w Otyniu0,27%.1230
.Konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Otyniu0,08%.375
.WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO SPRZEDAŻY0,09%.418
.Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Otyniu.0,02%.97
.Konkursy ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.0,02%.100
.XXIX Sesja Rady Gminy0,02%.100
.Wyniki naboru na stanowisko podinsp. ds. ewidencji ludności0,14%.630
.Pierwszy przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Otyń.0,07%.307
.Rozbudowa Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody - przetarg nieograniczony0,12%.554
.Wykonanie inwentaryzacji cmentarzy w Otyniu, Niedoradzu i w Bobrownikach – oferta cenowa.0,06%.267
.Wywóz nieczystości komunalnych stałych oraz wyselekcjonowanych stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Otyń0,05%.210
.OBWIESZCZENIE0,02%.106
.OBWIESZCZENIE0,02%.111
.Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.0,02%.99
.Rozbudowa Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody o kolejny moduł uzdatniający (postępowanie powtórzone)0,07%.317
.Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej , którym z zakresie podatków lub opłat udzielono ulg , odroczeń , umorzeń lub rozłożono spłatę raty0,05%.251
.Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp z dn. 14.04.2009 r.0,02%.106
.Wywóz nieczystości komunalnych stałych oraz wyselekcjonowanych stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Otyń0,03%.119
.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wykonanie elektronicznej mapy cmentarzy0,04%.184
.Obwieszczenie Wójta Gminy Otyń w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania0,02%.71
.Składy komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009r.0,03%.127
.Przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Otyń0,09%.401
.Wykonanie projektu budowlanego, zamiennego sieci wodociągowej w Gminie Otyń dla miejscowości - Otyń, Niedoradz, Zakęcie, Konradowo, Modrzyca - przetarg nieograniczony0,05%.231
.Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i profilaktyki zdrowia0,02%.100
.Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i profilaktyki zdrowia0,01%.66
.Obwieszczenie o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa i o możliwości zapoznania się z jego treścią0,02%.113
.ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH0,02%.80
.Wszczęcie postępowania w sprawie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: "Nowa Sól – Pleszówek – etap I – budowa lewobrzeżnego obwałowania rzeki Odry w km 429,85 - 432,40 ora0,03%.118
.Wybór banku udzielającego i obsługującego długoterminowy kredyt bankowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Otyń - przetarg nieograniczony0,09%.428
.Nabór na stanowisko inspektora ds. Integracji Europejskiej i Promocji Gminy0,10%.481
.Obwieszczenie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko0,02%.104
.Budowa zespołu boiskowo – rekreacyjnego przy Zespole Szkół w m. Niedoradz, Gmina Otyń - przetarg nieograniczony0,11%.507
.Obwieszczenie o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie i budowie chodników, ścieżek rowerowych,0,02%.94
.Wykaz nieruchomości do dzierżawy0,01%.69
.WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO SPRZEDAŻY 10,02%.111
.WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO SPRZEDAŻY 20,03%.116
.WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO SPRZEDAŻY 30,04%.164
.Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ługi0,45%.2089
.Budowa Ośrodka Zdrowia i Biblioteki Gminnej w m. Niedoradz - przetarg nieograniczony0,30%.1401
.Wyniki naboru na stanowisko inspektora ds. Integracji Europejskiej i Promocji Gminy0,10%.472
.Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu0,03%.118
.Ffffffffffffff0,00%.1
.Agencja Nieruchomości Rolnych0,40%.1873
.Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko0,05%.211
.OGŁOSZENIE o konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu0,02%.86
.Zimowe utrzymaniu dróg w sezonie 2009/2010 na terenie Gminy Otyń0,00%.1
.Zimowe utrzymaniu dróg w sezonie 2009/2010 na terenie Gminy Otyń0,05%.213
.Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek - 15 grudnia 2009 r.0,05%.219
.Nabór na stanowisko inspektora ds. Integracji Europejskiej i Promocji Gminy0,10%.472
.Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięie drzew0,13%.584
.Kształtowanie Centrum Miejscowości Otyń - przetarg nieograniczony0,13%.623
.Informacja o wyniku przetargu z dnia 15.12.2009 r.0,03%.116
.Informacja o obowiązku odśnieżania chodników0,02%.83
.XXXIX Sesja Rady Gminy0,02%.75
.Dodatkowe worki na śmieci0,02%.112
.Dyżur pracownika Departamentu Spraw Społecznych Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze0,01%.63
.WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO SPRZEDAŻY 12.01.2010 r0,03%.159
.Obwieszczenie w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Niedoradz0,02%.109
.Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Niedoradz0,03%.127
.Obwieszczenie w sprawie porzucania zwierząt0,03%.156
.Harmonogram odbioru worków ze szkłem i plastkiem - Ługi i Czasław0,02%.77
.Wyniki naboru na stanowisko inspektora ds. Integracji Europejskiej i Promocji Gminy0,13%.610
.Świadczenie usług polegających na kompleksowej obsłudze urządzeń samoczynnie rejestrujących przekroczenie prędkości (tzw. fotoradar) na terenie Gminy Otyń - przetarg nieograniczony0,09%.434
.XLI Sesja Rady Gminy w Otyniu0,02%.78
.Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - Otyń0,02%.79
.Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - Bobrowniki0,02%.85
.Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - Modrzyca0,02%.112
.Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - Konradowo i Zakęcie0,02%.96
.Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - Niedoradz0,02%.105
.Wyłapano i znaleziono psy - Niedoradz i Bobrowniki0,03%.134
.Przetarg - sprzedaż działek - 12 kwietnia 2010 r.0,06%.270
.Seminarium: Udział społeczny w podejmowaniu decyzji dotyczących ochrony środowiska0,01%.54
.Obwieszczenie o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa i o możliwości zapoznania się z jego treścią.0,02%.104
.Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w miejscowości OTYŃ, gmina Otyń.0,04%.196
.Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w miejscowości OTYŃ, gmina Otyń.0,02%.103
.Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w miejscowości OTYŃ, gmina Otyń.0,03%.134
.Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w miejscowości OTYŃ, gmina Otyń .0,02%.84
.Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 2 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otyń.0,03%.136
.Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 2 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otyń w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko0,04%.179
.„Budowa sieci wodociągowej – Otyń – Konradowo” - przetarg nieograniczony0,10%.486
.XLII Sesja Rady Gminy w Otyniu0,02%.71
.XLIV Sesja Rady Gminy w Otyniu0,02%.80
.Ogłoszenie o znalezieniu psa0,02%.95
.Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko0,03%.118
."Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowościach Konradowo i Zakęcie” - przetarg nieograniczony0,17%.782
.Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika GOPS w Otyniu0,13%.588
.Obwieszczenie o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa i o możliwości zapoznania się z jego treścią0,03%.143
.WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO SPRZEDAŻY NA LIPIEC 2010 R.0,04%.176
.ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH0,03%.132
.Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Zakęciu - przetarg nieograniczony0,11%.514
.Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu ofert na realizację zadania publicznego0,01%.57
.XLV nadzwyczajna sesja Rady Gminy w Otyniu0,02%.78
.Instrukcja postępowania ze środklami ochrony roślin, które uległy uszkodzeniu podczas powodzi0,01%.61
.Informacja o przeprowadzanym monitoringu lasów0,01%.66
.Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej - budowa wyhowalni loszek na działce nr 45/15 w Niedoradzu0,02%.94
.XLVI nadzwyczajna sesja Rady Gminy w Otyniu0,01%.61
.Nabór na rachmistrzów spisowych0,02%.93
.Wybór banku udzielającego i obsługującego długoterminowy kredyt bankowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Otyń w roku 2010 w kwocie 1.500.000 zł – Przetarg nieograniczony0,07%.320
.XLVII sesja Rady Gminy w Otyniu0,02%.70
.Oferta organizacji pozarządowej w zakresie ochrony i profilaktyki zdrowia0,01%.64
.Oferta organizacji pozarządowej w zakresie ochrony i profilaktyki zdrowia0,02%.74
.KONKURS KULINARNY NA PRODUKT LOKALNY0,02%.99
.Przetarg na sprzedaż nieruchomosci - 5 sierpnia 2010 r.0,05%.219
.Oferta - Roczny cykl treningowy przygotowujący do startów w turniejach judo0,02%.79
.Oferta - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz działania na rzecz SKS "Orzeł" Otyń0,02%.89
.Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty0,02%.109
.Znaleziono psa0,03%.118
.XLVIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy w Otyniu0,02%.85
.Wybór banku udzielającego i obsługującego długoterminowy kredyt bankowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Otyń - przetarg nieograniczony0,05%.242
.Drugi przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Otyń.0,09%.426
.Zaproszenie na spotkanie w sprawie projektu planu ochrony dla obszaru Natura 20000,02%.91
.Ogłoszenie o zwołaniu XLIX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Otyniu0,02%.84
.Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Nowa Sól – Pleszówek – etap I – budowa lewobrzeżnego obwałowania rzeki Od0,02%.84
.Informacja w sprawie przystąpienia do inwentaryzacji miejsc występowania wyrobów zawierających azbest0,02%.110
.Gminna Komisja Wyborcza w Otyniu0,05%.250
.Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2010/2011 n terenie gminy Otyń - przetarg nieograniczony0,04%.175
.L sesja Rady Gminy w Otyniu0,04%.169
.Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Niedoradz0,01%.63
.Komunikat o terminie i miejscu losowania numerów list kandydatów na radnych0,02%.104
.Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Otyń0,02%.101
.Uchwała w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych0,02%.93
.Obwieszczenie o przyzynanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Otyń0,02%.87
.Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Otyń0,03%.131
.Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie: przyjęcia Programu współpracy na rok 2011 Gminy Otyń z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publiczne0,03%.128
.LI sesja Rady Gminy w Otyniu0,01%.68
.Trzeci przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Otyń0,22%.1024
.Obwieszczenie Starosty Nowosolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej0,02%.77
.Uchwała GKW w Otyniu w sprawie zmian w składach osobowych obwodowych komisji wyborczych0,02%.97
.I sesja Rady Gminy w Otyniu kadencji 2010-20140,02%.83
.Obwieszczenie Wójta Gminy Otyń o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Otyń oraz do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na ś0,02%.86
.Wykaz nieruchomości do sprzedaży0,03%.128
.OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH0,03%.123
.II Sesja Rady Gminy w Otyniu0,01%.67
.Obwieszczenie Starosty Nowosolskiego z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie: budowa drogi gminnej nr 102357F - ETAP II od km 1+436,20 do km 3+167,58 w ramach zadania inwestycyjnego "Budowa drogi łączącej0,02%.74
.Zebranie wiejskie w Otyniu0,02%.75
.Ogłoszenie w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2010r. dniem wolnym od pracy0,02%.70
.Obwieszcz. RDOŚ w Gorzowie o wszczęciu postępowania w spr. decyzji środ. dla przedsięwzięcia Nowa Sól – Pleszówek – etap I – budowa lewobrzeżnego obwałowania rzeki Odry0,02%.88
.III Sesja Rady Gminy w Otyniu0,02%.84
.II Obw. RDOŚ w Gorzowie Wlkp. w spr. decyzji środ. dla przedsięwzięcia Nowa Sól – Pleszówek – etap I – budowa lewobrzeżnego obwałowania rzeki Odry oraz obwałowań rzeki Czarnej Strugi0,03%.138
.Obw. RDOŚ w Gorzowie Wlkp. w spr. postępowania o wydanie decyzji środowiskowej na modernizację linii kolejowej C-E59 Wrocław - Szczecin0,02%.92
.III Obw. RDOŚ w Gorzowie Wlkp.- zawiadomienie stron o zgromadzeniu całości dokumentacji dla przedsięwzięcia Nowa Sól – Pleszówek – etap I – budowa lewobrzeżnego obwałowania rzeki Odr0,01%.55
.IV Sesja Rady Gminy w Otyniu0,02%.87
.Wybory sołtysów0,02%.108
.Ogłoszenia Marszałka Woj. Lubuskiego w sprawach: danych o odpadach, PCB i zm. przepisów w spr. azbestu0,01%.59
.Przetarg pisemny nieograniczony na wynajem lokali użytkowych0,04%.168
.Decyzja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 stycznia 2011 r.0,02%.74
.Testowe0,00%.3
.Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie gminy Otyń w formie wsparcia realizacji zadania publicznego0,03%.148
.Obw. RDOŚ w Gorzowie Wlkp. o wydaniu dec. środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Nowa Sól – Pleszówek – etap I – budowa lewobrzeżnego obwałowania rzeki Odry0,02%.71
.Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie gminy Otyń0,02%.94
.Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia na terenie gminy Otyń0,03%.125
.Obw. RDOŚ w Gorzowie Wlkp. o możliwości zapoznania się z dokumentacja sprawy oraz składania uwag do postępowania w sprawie dec. środow. na modernizację linii kolejowej C-E590,02%.79
.Ochrona środowiska0,19%.896
.Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania wody w Otyniu - przetarg nieograniczony0,11%.503
.Konsultacje projektu uchwały dot. współpracy Gminy Otyń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego0,02%.73
.Nabór na stanowisko inspektora ds. Integracji Europejskiej i Promocji Gminy0,08%.354
.Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Modrzyca w rejonie ul. Nowosolskiej0,02%.79
.Drugi pisemny przetarg nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego0,02%.105
.Pierwszy przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych0,03%.159
.Obwieszczenie RDOŚ w Gorzowie Wlkp. w spr. planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 Nowosolska Dolina Odry i Kargowskie Zakola Odry0,02%.72
.Wywóz nieczystości komunalnych stałych oraz wyselekcjonowanych stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Otyń - ptrzetarg nieograniczony0,07%.343
.Wyniki naboru na stanowisko inspektora ds. Integracji Europejskiej i Promocji Gminy0,09%.438
.Wykaz nieruchomości do sprzedaży0,02%.95
.Wykaz osób, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w 2010 roku0,02%.70
.Obwieszcenie RDOŚ w Gorzowie Wlkp.o zgromadzeniu materiałów w spr. modernizacji linii kolejowej C-E59 Wrocław - Szczecin0,02%.73
.VI sesja Rady Gminy w Otyniu0,01%.61
.WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH KTÓRYM UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ W 2010 ROKU0,03%.141
.SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH0,02%.111
.SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH0,02%.77
.Wniosek organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w zakresie wsparcia organizacji półkolonii dla dzieci0,01%.48
.Komunikat w sprawie utrzymania czystości i porządku0,02%.74
.Wykaz nieruchomości do sprzedaży0,02%.78
.Roboty odtworzenia nawierzchni warstwy ścieralnej na drodze powiatowej - przetarg nieograniczony0,04%.186
.Informacja dotycząca aktualizacji wpisów w Ewidencji Działalności Gospodarczej0,01%.67
.Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko - Orlik 2012 - przetarg nieograniczony0,12%.574
.Obwieszczenie o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa i o możliwości zapoznania się z jego treścią0,03%.116
.Obw. RDOŚ w Gorzowie Wlkp. o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pmn. moderrnizacji linii kolejowej C-E590,02%.91
.Piąty przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Otyń0,02%.91
.Obw. w sprawie wszczęcia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. zmianie sposobu użytkowania kurnika poprzez zwiększenie obsady z 20 000 do 33 060 sztuk drobiu na działkach ew. nr 151/70,02%.71
.SPIS KONTROLNY0,01%.54
.Wykaz nieruchomości do sprzedaży0,03%.136
.Drugi przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących mienie komunalne Gminy Otyń0,03%.125
.Wójt Gminy Otyń ogłasza nabór na stanowisko podinspektora ds. windykacji podatkowej0,10%.470
.VIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy w Otyniu0,01%.68
.Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Otyń wraz z prognozą oddziaływania na środowisko0,01%.55
.Wybór banku udzielającego i obsługującego długoterminowy kredyt bankowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Otyń w roku 2011 w kwocie 790.000 zł - przetarg nieograniczony0,04%.205
.Szczepienie lisów przeciwko wściekliźnie0,01%.44
.Wymagania wterynaryjne przy produkcji mięsa na użytek własny0,01%.44
.Zarządzenie w sprawie umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych0,02%.72
.Szósty przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Otyń0,04%.181
.Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży0,02%.107
.OGŁOSZENIE O IX SESJI RADY GMINY0,03%.147
.Obwieszczenie w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania0,01%.57
.Zarządzenie Wójta w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego0,01%.59
.Formularz zgłoszenia głosowania korespondencyjnego0,01%.66
.Obwieszczenie o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa i o możliwości zapoznania się z jego treścią0,02%.84
.Informacja dot. spisu wyborców0,02%.72
.Zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych0,01%.68
.Informacja o możliwości sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP0,01%.60
.Zarządzenie w sprawie upoważnienia pracownika urzędu do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP0,02%.71
.Wynik naboru na stanowisko inspektora ds. windykacji podatkowej w Referacie Finansowym Urzędu Gminy w Otyniu0,09%.401
.Wyposażenie i częściowy remont z przebudową świetlicy w budynku mieszkalno-świetlicowym w m. Czasław - przetarg nieograniczony0,08%.365
.Wyposażenie i częściowy remont z przebudową świetlicy w m. Konradowo - przetarg nieograniczony0,07%.313
.Wykaz nieruchomości0,03%.141
.Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały dot. współpracy na rok 2012 Gminy Otyń z organizacjami pozarządowymi0,05%.224
.Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2011/2012 na terenie gminy Otyń - przetarg nieograniczony0,03%.122
.Pierwszy przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących mienie komunalne Gminy Otyń0,02%.110
.Pisemny przetarg nieograniczony na wynajem lokali użytkowych0,02%.91
.Obw. w spr. ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Środkowej Odry0,01%.68
.Wybór banku udzielającego i obsługującego długoterminowy kredyt bankowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Otyń w roku 2011 w kwocie 2.000.000 zł - przetarg nieograniczony0,04%.181
.Ogłoszenie o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa0,02%.109
.Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2011/2012 na terenie Gminy Otyń - przetarg nieograniczony0,03%.125
.Obw. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: wydobywaniu kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego „NIEDORADZ-W” zlokalizowanego na dział0,02%.80
. Pierwszy przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych niezabudowanych.0,04%.204
.Obw. o ponownym przeprowadzaniu oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.:„Zmiana sposobu użytkowania kurnika poprzez zwiększenie obsady z 20 000 do 33 060 sztuk drobiu na działkac0,02%.83
.Wybory uzupełniające0,05%.210
.Przewóz uczniów do szkół z terenu Gminy Otyń w roku 2012 - przetarg nieograniczony0,04%.191
.Ogł. w spr. Planu Gospodarki Odpadami dla Woj. Lubuskiego na lata 2012-2017 z perspektywą do 2020 roku0,01%.59
.Ogł. w spr. zbiorczych zestawień danych (sprawozdań) o rodzajach i ilościach odpadów0,02%.79
.Oferta realizacji zadania publicznego - Piłkarski Klub Sportowy MODRZEW0,02%.96
.XIII sesji Rady Gminy w Otyniu0,02%.93
.Nowy harmonogram odbioru worków do selektywnej zbiórki0,02%.90
.Obw. o wydaniu decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: zmianie sposobu użytkowania kurnika poprzez zwiększenie obsady z 20 000 do 33 060 sztuk drobiu, na działkac0,02%.110
.Obw. o wydaniu decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: wydobywaniu kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego „NIEDORADZ-W” zlokalizowanego na działce nr 498/1, gmina0,03%.128
.Drugi przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących mienie komunalne Gminy Otyń0,03%.160
.WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO SPRZEDAŻY0,04%.168
.Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2012 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie gminy Otyń0,02%.95
.Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2012 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie gminy Otyń0,02%.105
.Projekt programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt0,02%.114
.Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących mienie komunalne Gminy Otyń0,05%.219
.Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia na terenie gminy Otyń w formie wspierania realizacji zadania publicznego0,03%.121
.Ogłoszenie naboru na stanowisko kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Otyniu0,06%.272
.WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO SPRZEDAŻY0,03%.145
.Ogłoszenie w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych Planu gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego na lata 2012-20170,01%.66
.Rejestr działalności regulowanej0,10%.473
.Roboty odtworzenia nawierzchni warstwy ścieralnej na drodze powiatowej - przetarg nieograniczony0,05%.216
.Wykonanie odcinków sieci kanalizacji sanitarnej od kolektora głównego do granicy pasa drogowego - przetarg nieograniczony0,04%.185
.Obwieszczenie w sprawie zbiórki odpadów wielkogabarytowych i elektrycznych0,02%.72
.Wybory uzupełniające do Rady Gminy Otyń zarządzone na dzień 17 czerwca 2012r.0,06%.282
.Informacja w sprawie wzoru kwartalnych sprawozdań dla podmiotów prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz podmiotów prowadzących działalność0,07%.306
.Obw. w spr. przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko - Budowa budynku inwentarskiego - porodówka wraz z silosem na fermie trzody chlewnej Niedoradz0,02%.77
.Ogłoszenie wyników naboru na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Otyniu0,07%.333
.Konkurs na stanowsko Dyrektora Zespołu Szkół w Niedoradzu0,05%.209
.Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Otyniu0,07%.314
.Ogłoszenie w sprawie zakazu stosowania mączek mięsno-kostnych0,02%.96
.Nabór na stanowisko głównego księgowego w GOPS w Otyniu0,07%.338
.Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży0,04%.182
.Drugi przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych niezabudowanych0,02%.112
.Remont dróg osiedlowych - dz. nr 275/2 w Otyniu oraz dz. nr 276/12 w Otyniu i Modrzycy - przetarg nieograniczony0,08%.348
.Wymiana stolarki okiennej w Publicznym Przedszkolu Ługi 35 Gmina Otyń – przetarg nieograniczony0,05%.241
.Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy0,03%.116
.Wykaz osób, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w 2011 roku0,04%.208
.Ogłoszenie o pretargu ustnym ograniczonym0,04%.194
.Informacja o wynikach naboru na stanowisko głównej księgowej w GOPS w Otyniu0,07%.322
.Ogłoszenie o naborze w sprawie powołania Głównego Księgowego0,06%.291
.Ogłoszenia o naborze pracowników do Związku Międzygminnego "Eko-Przyszłość"0,03%.151
.Usługa edukacyjna w zakresie indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych w ramach projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych w Gminie Otyń”0,07%.347
.Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży0,02%.95
.Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży0,02%.105
.Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży0,03%.134
.Pierwszy przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących mienie komunalne Gminy Otyń0,04%.180
.Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Otyń do oddania w najem0,03%.118
.Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2012/2013 na terenie Gminy Otyń – przetarg nieograniczony0,04%.172
.Zbiórka odpadów wielkogabarytowych0,02%.93
.Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały dot. współpracy na rok 2013 Gminy Otyń z organizacjami pozarządowymi0,02%.99
.Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego0,03%.138
.Usługi edukacyjne obejmujące zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć dla uczniów Zespołów Szkół w Otyniu i Niedoradzu - przetarg nieograniczony0,07%.319
.Oferty organizacji pozarządowych0,02%.99
.Dostawa sprzętu elektronicznego na potrzeby Zespołu Szkół w Niedoradzu i Otyniu - przetarg nieograniczony0,05%.246
.Przetarg ograniczony pisemny na wynajem lokali użytkowych0,02%.81
.Pierwszy przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych0,02%.90
.Pierwszy przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych0,02%.113
.Wybór banku udzielającego i obsługującego długoterminowy kredyt bankowy na finansowanie deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego - Gminy Otyń na rok 2012 w kwocie 740.000 oraz na spłatę0,04%.177
.Zmiana godzin urzędowania0,02%.88
.Obw. RDOŚ o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji środowiskowej dla przedięwzięcia pn.: "Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w obszarze Nowa Sól (część bloków koncesyj0,02%.80
.24 grudnia urząd nieczynny0,02%.90
.Przewóz uczniów do szkół z terenu Gminy Otyń w roku 2012 - przetarg nieograniczony0,01%.49
.Obw. o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku inwentarskiego – porodówka wraz z silosem na fermie trzody chlewnej Niedoradz0,02%.70
.Dostawa pomocy dydaktycznych - przetarg nieograniczony0,04%.168
.Obw. RDOŚ w sprawie postępowania dot. wydania decyzji środowiskowej dla przedięwzięcia pn.: Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w obszarze Nowa Sól (część bloków koncesy0,01%.62
.Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych0,02%.112
.Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży0,03%.118
.Obw. RDOŚ we Wrocławiu w sprawie postępowania dot. wydania decyzji środowiskowej dla przedięwzięcia pn.: Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w obszarze Nowa Sól 0,01%.63
.Przewóz uczniów do szkół z terenu Gminy Otyń w roku 2013 - przetarg nieograniczony0,02%.89
.Obwieszczenie Wójta Gminy Nowa Sól0,02%.94
."Dostawa pomocy dydaktycznych - książki" - przetarg nieograniczony0,04%.205
.Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego0,02%.71
.Przyjmowanie interesantów0,01%.63
.Ogłoszenie w sprawie opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania gruntu0,02%.77
.Drugi przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych0,03%.122
.Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego0,01%.67
.Komunikat Agencji Rynku Rolnego0,02%.72
.Obwieszczenie w sprawie poszukiwania ropy i gazu - postanowienie o przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko0,01%.63
.Projekt programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi na rok 20130,02%.70
.Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego - przetarg nieograniczony0,05%.235
.Deklaracje w sprawie odpadów0,01%.68
.Deklaracje w srawie odpadów0,01%.58
.Obw w sprawie poszukiwania i rozpoznawania złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w obszarze Nowa Sól - postanowienie o zawieszeni postępowania0,01%.49
.Informacja na temat zwalczania choroby Aujeszkiego u świń0,01%.52
.Obw. o wydaniu dec. środowiskowej - przebudowa stacji redukcyjno-pomiarowej Otyń (w Zakęciu)0,01%.54
.Wybory uzupełniające do Rady Gminy Otyń zarządzone na dzień 21 kwietnia 2013r.0,02%.99
.Pierwszy przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych0,02%.112
.Obwi o wydaniu decyzji środowiskowej - Niedoradz0,01%.42
.Obw. - stawka opłoaty od posiadania psa - na rok 20130,01%.46
.Obw. w sprawie składania deklaracji i wypowiadania umów0,01%.33
.Urząd odpracowuje dzień 2 maja0,01%.30
.Obw. o wsczeciu postępowania o wydanie dec. środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Nowej Soli, Gminie Nowa Sól i Gminie Otyń – Etap 2 (JRP/3/2013)̶0,00%.13
 
.

. .
BIP - liczba wejść: 58197